Giới thiệu

Các thư viện đang gặp nhiều khó khăn khi muốn mua sách điện tử ebook từ các nhà xuất bản lớn. Những nhà xuất bản lớn đó đang tạo ra nhiều hạn chế và tăng giá cao, thậm chí là họ không bán sách điện tử tới các thư viện:

– Penguin gần đây đã dừng việc cho thư viện mượn sách điện tử Ebook

– HarperCollins giới hạn số lần mượn cho mỗi ebook chỉ được 26 lần … sau đó mỗi thư viện phải mua ebook một lần nữa

– Random House không giới hạn số lần mượn ebook, nhưng lại tăng giá ebook, một số sách giá tăng gấp 3 lần giá cũ

– Macmillan, Simom & Schuster và Hachette không bán ebook tới các thư viện

Điều đó có nghĩa là khi mọi người đến với thư viện thì chỉ có thể lấy được sách in mà không thể lấy được bản ebook của sách đó. Nhưng đó là điều mọi người không muốn. Với những người đọc sách, họ cần tìm được sách ở cả dạng cứng và ebook từ thư viện. Đó là lí do tại sao chúng tôi mở cuộc vận động, kêu gọi 10000 người kí tên vào đơn kiến nghị để gửi tới các nhà xuất bản sách lớn, yêu cầu họ cung cấp ebook cho các thư viện. Chúng tôi sẽ tích cực vận động mọi người để đạt được mục tiêu này.

Kết quả:

Cuối cùng, với bản kiến nghị có chữ kí của trên 10000 người, các nhà xuất bản lớn đã chịu nhượng bộ.

Cả sáu nhà xuất bản sách lớn nhất đã đồng ý bán ebook cho thư viện.

– Hachette Book Group mới thông báo một tin tuyệt vời rằng ebook của họ sẽ được hiện diện trên OverDrive và thư viện 3M Cloud bắt đầu từ 8/5 này

Điều đó có nghĩa rằng tất cả 6 nhà xuất bản sách lớn nay đã bán ebook cho các thư viện. Thực tế thì Simon và Schuster vẫn chỉ bán ebook cho các thư viện ở New York. Họ vẫn đang thử nghiệm. Chúng ta vẫn cần chờ thêm một thời gian nữa.

Nhưng đó vẫn là một tin tuyệt vời dành cho các thư viện. Chỉ trong vòng 1 năm tới, tất cả 6 nhà xuất bản sách lớn sẽ bán ebook cho tất cả các thư viện.

Hãy cùng theo dõi các tin tuyệt vời về ebook của chúng tôi tại Ebooks for Libraries.